Piiskopi läkitus Eesti katoliiklastele

Armsad vennad ja õed !

Seoses pandeemia tugeva tõusutrendiga on Eesti Vabariigi valitsus otsustanud ära keelata kõik avalikud kogunemised kirikutes, sh. avalikud Missad. Valitsust nõustav teadusnõukogu leidis, et pandeemia praeguses olukorras on vaja vältida, et palju inimesi kes muidu kokku ei puutuks, puutuksid kokku meie kirikutes. Mul on väga kahju sellest ning ma vabandan, et meil ei ole lubatud korraldada avalikku Missat koos inimestega 3.- 28.03.

Me oleme kõik teadlikud olukorra tõsidusest ja hindame kõrgelt valitsuse soovi kaitsta Eesti elanikkonda, eriti nõrgemaid meie seas. Kuid toetudes möödunud aasta kogemusele, siis ma mõistan ka kõiki neid, kes praegu küsivad, et kas nii ranged piirangud kirikutele ei ole ebaproportsionaalsed ja kas seda on ikka kasulik nii teha.

Me kindlasti jälgime kõike hoolikalt. Palvetage, et see raske aeg lõpeks nii kiiresti kui võimalik ning palun eriti toetada oma palvega neid läbirääkimisi, mis lähiajal toimuva riigiga, et saaksime koos leida häid lahendusi, mis kaitseksid rahva füüsilist tervist ning võimaldaksid meil normaalselt elada oma usuelu. Selle eest tuleb paluda, sest siin maa peal kõik võib kiiresti muutuda nagu pandeemia on meid juba õpetanud.

Antud olukorras meie kõik püüame süvendada oma palveelu kogu hingest ja südamest just kui oleks tegemist meie esimese paastuajaga. Kui Jumal lubab suuremaid raskusi, siis arm, mida Tema annab meile, on seda suurem. Toetugem palvele ja sakramentidele, eriti pihile ja Armulaua sakramendile. Tänagem Issandat, et me saame võtta Tema Ihu vastu ning Tema Veres ennast pesta kõikidest oma pattudest. Me saame ka Issandat külastada meie kirikutes ning palvetada Pühima Sakramendi ees. Katoliiklase jaoks Kirik ei ole kunagi tühi ruum, vaid seal ootab meid alati „Peremees“ – Jeesus Kristus tabernaaklis. Ning tegelikult sellel raskel ajal võib hoopis kasvada meie ühtsus, mis on ühtsus Kristuses ja ühtsus Kirikuga.

Ma julgustan teid ka järgima Missasid, mida meie kanname üle interneti kaudu. Kui vähegi võimalik samaaegselt kirikus toimuva Missaga, sest need ülekanded aitavad meid hingega ühineda Kristuse Ohverdusega, mida toob preester meie silmade ette. Samuti on võimalik meil kõigil aktiivselt osaleda Eesti Apostelliku Administratuuri või koguduse poolt korraldatud üritustel (loengud, rekollektsioonid, katehheesid…) isegi kui nad toimuvad virtuaalselt. Sellisel viisil me aitame ennast ning aitame ka teisi koguduseliikmeid. Me võidame pandeemia mitte ainult siis, kui jääme terveks, vaid siis kui pandeemia ei tekita meis leigust, mis on tõeline hinge haigus.

Lõpetuseks, armsad vennad ja õed, palun teilt väikeseid ohverdusi selle nimel, et praegune pandeemia lõpeks. Meil on paastuaeg ja olgem palves püsivad, sest kes on palves püsiv, selle palve on tõhus. Olgem siis palves püsivad!

+ Piiskop Philippe Jourdan

27.02.2021