Piiskopi läkitus kolmekäelise Jumalaema kogudusele

Piiskopi läkitus kolmekäelise Jumalaema kogudusele

Armsad vennad ja õed !

Eesti Apostelliku Administraatorina saadan ma tavaliselt oma läkitused kõigile Eesti kogudustele ja koguduste liikmetele. Seekord mõtlesin ma pöörduda Teie poole, Ukraina Kreeka-Katoliku Tallinna kolmekäelise Jumalaema koguduse liikmed. Kui ma tulin 21 aastat tagasi Eestisse, palus tolleaegne paavsti nuntsius ja Eesti Apostellik Administraator peapiiskop Justo Mullor Garcia mul tegeleda Ukraina Kreeka-Katoliku koguduse vajadustega ning aidata kaasa selle suure unistuse teokssaamisele, et ukraina kreeka-katoliiklastel Tallinnas oleks oma kirik ja oma preester. Anatoli Ljutjuk tutvustas mulle Laboratooriumi tn 22 asuvat Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule kuuluvat kinnistut ja kabelit, märkides, et see rahuldaks väga hästi koguduse vajadusi.

Tänu ukraina piiskop Basil Losteni vahendusele õnnestus meil kaasata Ameerika Katoliku Piiskoppide Konverents (United States Conference of Catholic Bishops) kiriku projekti elluviimisse. Nende esindajad, konkreetselt The Subcommitee to Aid the Church in Central and Eastern Europe esindajad prelaat George Sarauskase juhtimisel käisid Tallinnas, Laboratooriumi tänaval. Nad said aru vajadusest toetada Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku tööd Tallinnas ning tänu nende toetusele sai kogudus osta Laboratooriumi tn 22 asuva kinnistu, mida Luterlik Kirik oli lahkesti nõus müüma Katoliku Kirikule. Järgmistel aastatel toimusid seal suured remonditööd. Palusime Saksamaa katoliiklikel organisatsioonidel nagu Bonifatiuswerk, Renovabis, Kirche in Not seda remonti rahaliselt toetada. Koguduse liikmed, eriti Anatoli Ljutjuk ja tema pereliikmed, pühendasid sellele palju aega ja tööd. Valmissaanud kiriku pühitses 2000. aastal peapiiskop ja tulevane kardinal Ljubomõr Huzar. Eesti Apostellik Administraator andis loa, et koguduse ruumides võivad toimuda ka kultuurilised tegevused. Isegi kui need tegevused ei olnud otseselt kiriklikud tegevused, tundus meile, et ukraina kultuuri ja kristlike traditsioonide säilitamine ja õpetamine aitab kaasa ka Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku tegevusele. Sellest kasvas välja 2002 a. asutatud Ukraina Kultuurikeskus, millega kogudus on pikka aega koostööd teinud.

Oleme loomulikult olnud pidevalt kontaktis ja teinud koostööd Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku juhtkonnaga, eeskätt Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku pea, Kiievi peapiiskop T.E. Sviatoslav Shevchuk’iga ja tema abipiiskop T.E. Josyf Milyan’iga. Nad mõlemad on väga hoolikalt jälginud ja toetanud Tallinna koguduse elu ning olen neile selle eest väga tänulik. Ilma nende abita ei oleks paljugi olnud võimalik. Aastatega on Tallinna Ukraina Kreeka-Katoliku kogudus kasvanud ja vajab oma tegevuseks kindlasti neid ruume, mis said kogudusele ostetud, mis muidugi ei välista koguduse koostööd Ukraina Kultuurikeskusega. Kultuurikeskus tegutseb praegu 200 ruutmeetril, mis moodustab umbes poole kõigist Ukraina Kreeka-Katoliku kogudusele kuuluvatest ruumidest. Mulle tundub, et see võimaldab koguduse tegevuste kõrval kultuurikeskuse tegevuse normaalset arenemist.

Ma tänan väga kõiki neid, kes on Ukraina Kreeka-Katoliku kiriku valmimisele ja koguduse tegevusele kaasa aidanud ning seda toetanud. Hoian oma palves ja mõttes Tallinna Ukraina kreeka-katoliku koguduse ja tema karjase isa Oleg Popyuk’i. Kolmekäelise Jumalaema eestkoste läbi andku Jumal teie kogudusele kasvu pühaduses ja suuruses.

+ Piiskop Philippe Jourdan

Eesti Apostellik Administraator

Tallinnas, 10. jaanuaril 2018. a.